In actie

In actie

Vorming & Actie wil veranderingen teweeg brengen. Positieve verandering voor alle werknemers en voor iedereen die pech heeft werkloos te zijn. We doen dat op de werkvloer, in de bedrijven, op straat door actie te voeren, in onze ondersteuning naar werkzoekende leden en precaire groepen, in onze vormingen en aan de onderhandelingstafel van het sociaal overleg. 

Maar we kunnen en willen meer doen. In een veranderende wereld, die ons niet altijd even gunstig gezind is en waarin de machtsverhoudingen vaak niet in ons voordeel uitdraaien, hebben we een zo breed mogelijke steun en betrokkenheid nodig van iedereen in de samenleving. Via acties en bewegingswerk willen we onze organisatie verbreden om op die manier onze impact op de samenleving, samen met onze partnerorganisatie het ABVV, te vergroten.  

Klik hier snel door naar: 
Let’s organize
Grote kuis
Humaan activeringsbeleid