Vorming en Actie is een sociaal-culturele organisatie, die zich met vormings- en bewegingswerk inzet rond de thematiek van werk, werkloosheid en hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken. Onze aanpak is emanciperend, politiserend en ervaringsgericht. Zo dragen onze deelnemers bij tot een meer sociale en duurzame samenleving.

Agenda