Humaan activeringsbeleid

Humaan activeringsbeleid

Er wordt teveel gesproken ‘over’ in plaats van ‘met’ werklozen. Uit onze resultaten van een bevraging bij 2031 langdurig werklozen blijkt dat de begeleiding van VDAB onvoldoende afgestemd is op hun noden. We laten het hier niet bij. Arbeidsbemiddeling moet op mensenmaat zijn, geen activeringsmachine.  

Op 30/11 organiseren we een trefdag van 9u30 tot 15u in het Circularium te Brussel. Wil jij ook mee strijden voor een humaan activeringsbeleid of ben je nieuwsgierig? Schrijf je in!  

Programma  30/11 (onder voorbehoud van wijzingen): 

Voorstelling resultaten en aanbevelingen bevraging langdurig werklozen (Caro Van der Schueren – adviseur arbeidsmarkt Vlaams ABVV) 

Pleidooi voor een humaan activeringsbeleid door bemiddelaars, coaches en opleiders uit het werkveld 

Reactie van het werklozenpanel 

Een blik op de praktijk: Sering vzw (Mia Grijp) 

Buurten zonder langdurige werkloosheid (Prof. Ides Nicaise KU Leuven en SAAMO) 

Reactie Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB en Heidi Knipprath, onderzoeker VDAB 

Reactie van het werklozenpanel 

Slotwoord door Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV) 

Nog niet overtuigd? We voorzien een lekkere lunch! 

Dit is een dag voor iedereen die begaan is met een humaan activeringsbeleid.