Wie zijn we

Wie zijn we

Vorming en Actie vzw werd in haar huidige vorm opgericht in 2003, als de syndicale vormingsinstelling verbonden met het ABVV.  

Vorming en Actie is een sociaal-culturele organisatie, die zich met vormings- en bewegingswerk inzet rond de thematiek van werk, werkloosheid en hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken. Onze aanpak is emanciperend, politiserend en ervaringsgericht. Zo dragen onze deelnemers bij tot een meer sociale en duurzame samenleving, gestoeld op de waarden van het ABVV: rechtvaardigheid, democratie, solidariteit en gelijkheid. 

Klik hier snel door naar: 
Missie en visie
Medewerkers