Fysiek

Vorming voor actieve leden 

Wie vandaag syndicaal actief is of dit wil worden stapt in een nieuwe rol. Wat deze rol is en kan zijn, hoe je hiermee collega’s kan helpen met informatie, je organisatie kan verbeteren door problemen aan te pakken of maatschappelijke (mega)trends kan vertalen naar lokaal niveau en hier actief in kan worden leer je door vorming…en actie. 

Onze basisvorming 

In deze vormingsreeks leer je als beginnende militant wat je nieuwe rol kan inhouden en hoe je deze zelf vorm kan geven, aangepast aan je organisatie, persoonlijkheid en vaardigheden. 

Voor jezelf 

Je krijgt inzichten in de werking van een syndicale werking op bedrijfsniveau en de bredere organisatie waarin je actief wordt. Je leert assertiever en constructiever om te gaan met de uitdagingen die zich stellen. Via kennisverwerving, uitwisseling met medemilitanten en een enthousiaste begeleiding leer je je sterktes kennen en deze te gebruiken. Daarnaast ontwikkel je nieuwe vaardigheden die jou en je collega’s helpen in de context van de 21tigste eeuw. 

Voor je collega’s met informatievragen 

Je leert hoe je vragen van collega’s krijgt, opvangt en correct verwerkt. Je maakt je de verschillende mogelijkheden om de juiste informatie te krijgen eigen. Dit is zowel informatie via bedrijfsdocumenten, het wereldwijde web als via gespreken met experten en ervaringsdeskundigen. Je krijgt middelen en vaardigheidstraining hoe je deze info voor jezelf kan verwerken en hoe je deze helder en duidelijk kan doorgeven aan je collega’s. Kort gezegd: Hoe voer je een informatiegesprek en waar vind je antwoorden. 

Voor uitdagingen op het bedrijf 

Hier leren we je niet alleen inzicht te krijgen in de verschillende wetgevingen zoals arbeidsrecht, sociaalrecht, Collectieve bedrijfsovereenkomsten maar ook je contracten en arbeidsreglementen. Je leert de werkingen van de overlegorganen (Comité voor veiligheid en bescherming op het werk en de ondernemingsraad) kennen maar deze ook constructief in te zetten om via samenwerking de noden van je collega’s mee te nemen in collectieve oplossingen. Daarnaast train je vaardigheden zoals strategisch denken, onderhandelen en hoe je oplossingsgericht naar bestaande en toekomstige uitdagingen kijkt. Kort gezegd: Hoe pak je deze uitdagingen aan? 

(Mega)trends 

Je krijgt inzicht in de grotere (mega)trends en hoe deze een wisselwerking hebben met je organisatierealiteit. Je krijgt denkkaders en hulpmiddelen om deze te herkennen en een passende aanpak te voorzien voor de uitdagingen en kansen die deze met zich meebrengen. Kort gezegd: hoe ga ik er mee om dus. 

Themavorming

Eens je de basishouding, vaardigheden en kennis onder de knie hebt die je aangereikt kreeg in de basisvorming kan je je gefocust gaan bezighouden. Dit doen we in onze themavormingen waar we onderwerpen zoals just transition (milieu), veiligheid, werkdruk, personeelsbeleid, diverse werkvloeren behandelen. Telkens voor een volledige vorming. Je zoomt in op het thema, leert hierbij gedetailleerd wat het thema allemaal behelst en welke specifieke vaardigheden, wetgeving en mensen je kunnen helpen hier een passend antwoord te vinden. Je doet dit samen met ervaren militanten die, net als jij het gekozen thema een warm hart toedragen. Kort gezegd: een thema uitspitten en aanpakken 

Sociale verkiezingen 

Elke vier jaar zijn er in tal van ondernemingen sociale verkiezingen. Hierbij worden de leden van de ondernemingsraden en comités gekozen. Een spannende maar ingewikkelde periode. 

Via de vorming sociale verkiezingen voor starters leer je de wettelijke procedure van deze verkiezingen kennen. Je weet welke belangrijke momenten er op je afkomen.  

Daarnaast leer je de democratisch werking van zo een verkiezing beter begrijpen en leer je hoe je hier een actieve rol kan inspelen zodat je kans om verkozen te worden stijgen en je een ploeg vormt waarmee je de collega’s de volgende vier jaar kan helpen. 

Via de sociale verkiezingen voor ervaren kandidaten leer je meer in detail hoe de wettelijke procedure werkt, welke mogelijkheden zijn er bij de verschillende stappen zoals beroepsmogelijkheden, deadlines of alternatieven zoals stemmen per brief of elektronisch stemmen. Je krijgt inzicht en wisselt ervaringen uit hoe je je ploeg kan versterken en met een sterkprogramma de verkiezingen tegemoet kan treden. Je bereidt je voor op een positieve campagne om te winnen en nadien constructief samen te werken na de verkiezingen om je collega’s te helpen. 

Kort gezegd: Hoe werken die verkiezingen en wat kan ik doen om succesvol deel te nemen?

Vorming voor Force-leden 

Bij Force kan je in groep vormingen, cursussen, informatiesessies volgen die jou sterker en weerbaarder maken als werkloze. Naast dit ‘fysiek’ aanbod, organiseren we sommige infosessies ook online, via webinars: Infosessies via webinars voor wie werkloos wordt of (ander) werk zoekt.