Vormingen

Vormingen

Het vormingsaanbod van Vorming & Actie vzw is zeer divers. We passen onze vormingen aan op de noden van onze doelgroep.  

Onze vorming richt zich tot twee grote groepen enerzijds werkende militanten van het ABVV, anderzijds precaire groepen op de arbeidsmarkt. Aan deze groepen bieden we een breed scala van vorming aan. Dit gaat van meerdaagse vorming tot korte sessies 

Naast ons traditionele fysieke aanbod experimenteren we de laatste jaren ook met digitaal aanbod. 

We bouwden in de loop der jaren een sterke en gefundeerde praktijk uit inzake emanciperende, politiserende en ervaringsgerichte vorming. We bepalen steeds de competenties (geheel van kennis, vaardigheden en attitudes) die onze deelnemers nodig hebben om in actie te komen. Met onze ervaringsgerichte aanpak laten we niet alleen onze deelnemers hun eigen ervaringen delen, maar zorgen we ook voor nieuwe ervaringen binnen de vorming. En onze vrijwilligers – de animatoren – voegen hun (type)ervaringen toe. Door reflectie over die ervaringen komen deelnemers tot nieuwe inzichten. 

Klik hier snel door naar: 

Digitaal aanbod
Fysiek aanbod